FNLF File

? Cách mở file .FNLF? Những phần mềm mở file .FNLF và sửa file lỗi. Convert N/A FNLF file sang định dạng khác.

.FNLF File Extension

   
File name FNLF File
File Type Scarlett Plug-in Suite License File
Nhà phát triển Focusrite
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .FNLF là file gì?

FNLF là Misc Files - Scarlett Plug-in Suite License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Focusrite.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi Scarlett Plug-in Suite, một chương trình sử dụng cho tác giả của âm thanh; thường sử dụng các quy ước tên file ScarlettPluginSuite-License-XXXX-XX-XX.fnlf, nơi Xs đại diện cho ngày kích hoạt cho các giấy phép.

What is a FNLF file?

Software license file used by Scarlett Plug-in Suite, a program used for authoring sounds; typically uses the filename convention ScarlettPluginSuite-License-XXXX-XX-XX.fnlf, where the Xs represent the date of activation for the license.

Cách mở .FNLF file

Để mở file .FNLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FNLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FNLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FNLF do người dùng đóng góp.

  • Focusrite Scarlett Plug-in Suite

Chuyển đổi file .FNLF

File .FNLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *