FNM File

? Cách mở file .FNM? Những phần mềm mở file .FNM và sửa file lỗi. Convert Text FNM file sang định dạng khác.

.FNM File Extension

   
File name FNM File
File Type Fannie Mae 1003 Data File
Nhà phát triển Fannie Mae
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .FNM là file gì?

FNM là Data Files - Fannie Mae 1003 Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Fannie Mae.

Hồ FNM là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi nhiều ứng dụng thế chấp, chẳng hạn như Calyx Point, PCLender, và Encompass. Nó chứa nguyên vay dữ liệu từ một mẫu đơn 1003 thế chấp, trong đó bao gồm các loại hình cho vay, thời hạn vay, số tiền vay, tên đơn, địa chỉ bất động sản, lãi suất, thu nhập hàng tháng, và các thông tin liên lạc. file FNM được sử dụng cho một loạt các giao dịch kinh doanh, bảo đảm tiền vay, và mục đích trình tín dụng.

What is a FNM file?

An FNM file is a data file used by a variety of mortgage applications, such as Calyx Point, PCLender, and Encompass. It contains loan origination data from a 1003 mortgage application form, which includes the type of loan, length of the loan, amount of the loan, applicant name, property address, interest rate, monthly income, and contact information. FNM files are used for a variety of business transactions, loan underwriting, and credit submission purposes.

Cách mở .FNM file

Để mở file .FNM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FNM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FNM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FNM do người dùng đóng góp.

  • Zune
  • Point Application
  • Point Application

Chuyển đổi file .FNM

File .FNM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *