FNRECIPES File

? Cách mở file .FNRECIPES? Những phần mềm mở file .FNRECIPES và sửa file lỗi. Convert Binary FNRECIPES file sang định dạng khác.

.FNRECIPES File Extension

   
File name FNRECIPES File
File Type Food Network Recipe File
Nhà phát triển Nova Development
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FNRECIPES là file gì?

FNRECIPES là Data Files - Food Network Recipe File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nova Development.

Tập tin được tạo ra bởi Food Network Recipe Manager, một ứng dụng dùng để sắp xếp nấu ăn công thức nấu ăn; tiết kiệm một tập hợp các công thức nấu ăn và có thể bao gồm tên công thức, thành phần, nấu ăn hướng dẫn, và ghi chú; cho phép công thức nấu ăn để được lưu lại và chia sẻ.

What is a FNRECIPES file?

File created by Food Network Recipe Manager, an application used to organize cooking recipes; saves a collection of recipes and may include the recipe name, ingredients, cooking instructions, and notes; allows recipes to be saved and shared.

Cách mở .FNRECIPES file

Để mở file .FNRECIPES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FNRECIPES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FNRECIPES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FNRECIPES do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FNRECIPES

File .FNRECIPES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *