FOMOD File

? Cách mở file .FOMOD? Những phần mềm mở file .FOMOD và sửa file lỗi. Convert Zip FOMOD file sang định dạng khác.

.FOMOD File Extension

   
File name FOMOD File
File Type Fallout Mod Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .FOMOD là file gì?

FOMOD là Game Files - Fallout Mod Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Fallout mod các chương trình như mod quản lý Fallout (FOMM) và Nexus Mod Manager (NMM); chứa các tập tin đó, khi cài đặt, thay đổi nội dung trò chơi cho Fallout 3 hoặc Fallout: New Vegas; sử dụng để áp dụng mods tùy chỉnh phát triển bởi các thành viên cộng đồng game.

What is a FOMOD file?

Game file used by Fallout mod programs such as Fallout mod manager (FOMM) and Nexus Mod Manager (NMM); contains files that, when installed, change game content for Fallout 3 or Fallout: New Vegas; used for applying custom mods developed by game community members.

Cách mở .FOMOD file

Để mở file .FOMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOMOD do người dùng đóng góp.

  • Nexus Mod Manager
  • Fallout mod manager
  • Fallout mod manager

Chuyển đổi file .FOMOD

File .FOMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *