MGOURMET File

? Cách mở file .MGOURMET? Những phần mềm mở file .MGOURMET và sửa file lỗi. Convert N/A MGOURMET file sang định dạng khác.

.MGOURMET File Extension

   
File name MGOURMET File
File Type MacGourmet Deluxe Document
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MGOURMET là file gì?

MGOURMET là Data Files - MacGourmet Deluxe Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mariner Software.

Tập tin được tạo ra bởi MacGourmet Deluxe, một công thức và quản lý sách dạy nấu ăn chương trình; chứa một tập hợp các công thức nấu ăn xuất khẩu bởi người sử dụng; cho phép sách dạy nấu ăn để được lưu lại và chia sẻ với người dùng khác.

What is a MGOURMET file?

File created by MacGourmet Deluxe, a recipe and cookbook management program; contains a collection of recipes exported by the user; allows cookbooks to be saved and shared with other users.

Cách mở .MGOURMET file

Để mở file .MGOURMET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGOURMET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGOURMET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGOURMET do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MGOURMET

File .MGOURMET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *