MGOURMET3 File

? Cách mở file .MGOURMET3? Những phần mềm mở file .MGOURMET3 và sửa file lỗi. Convert Binary MGOURMET3 file sang định dạng khác.

.MGOURMET3 File Extension

   
File name MGOURMET3 File
File Type MacGourmet Deluxe 3 Document
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MGOURMET3 là file gì?

MGOURMET3 là Data Files - MacGourmet Deluxe 3 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

Nộp được tạo ra bởi MacGourmet Deluxe, một chương trình được sử dụng để tổ chức các công thức nấu ăn cá nhân và sách dạy nấu ăn; tiết kiệm một tập hợp các công thức nấu ăn bởi người sử dụng tổ chức; cho phép người dùng lưu tất cả các công thức nấu ăn tại một địa điểm.

What is a MGOURMET3 file?

File created by MacGourmet Deluxe, a program used for organizing personal recipes and cookbooks; saves a collection of recipes organized by the user; allows users to save all recipes in one location.

Cách mở .MGOURMET3 file

Để mở file .MGOURMET3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGOURMET3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGOURMET3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGOURMET3 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MGOURMET3

File .MGOURMET3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *