FOP File

? Cách mở file .FOP? Những phần mềm mở file .FOP và sửa file lỗi. Convert N/A FOP file sang định dạng khác.

.FOP File Extension

   
File name FOP File
File Type InfoZoom Protected Data File
Nhà phát triển humanIT
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .FOP là file gì?

FOP là Data Files - InfoZoom Protected Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi humanIT.

tập tin dữ liệu đã khóa xuất bởi InfoZoom, một chương trình dữ liệu trực quan; chứa dữ liệu bảng và thông tin về cấu trúc bảng, định dạng dữ liệu, cho phép vv

What is a FOP file?

Locked data file exported by InfoZoom, a data visualization program; contains table data and information about the table structure, data formats, permissions, etc.

Cách mở .FOP file

Để mở file .FOP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOP do người dùng đóng góp.

  • humanIT InfoZoom

Chuyển đổi file .FOP

File .FOP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *