FP5 File

? Cách mở file .FP5? Những phần mềm mở file .FP5 và sửa file lỗi. Convert N/A FP5 file sang định dạng khác.

.FP5 File Extension

   
File name FP5 File
File Type FileMaker Pro 5 Database
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (9 Bình chọn)

File .FP5 là file gì?

FP5 là Database Files - FileMaker Pro 5 Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FileMaker.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi FileMaker Pro 5 hoặc 6, một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cho các nền tảng Macintosh và Windows; FileMaker 5 là phiên bản lớn đầu tiên của chương trình được phát triển bởi FileMaker, Inc .; nó trước đây được phát triển bởi Công ty Cổ phần Claris.

What is a FP5 file?

Database created by FileMaker Pro 5 or 6, a database management program for Macintosh and Windows platforms; FileMaker 5 was the first major version of the program developed by FileMaker, Inc.; it was previously developed by Claris Corporation.

Cách mở .FP5 file

Để mở file .FP5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FP5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FP5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FP5 do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker
  • FileMaker
  • FileMaker Pro Trial
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FP5

File .FP5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *