FP7 File

? Cách mở file .FP7? Những phần mềm mở file .FP7 và sửa file lỗi. Convert Binary FP7 file sang định dạng khác.

.FP7 File Extension

   
File name FP7 File
File Type FileMaker Pro 7+ Database
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .FP7 là file gì?

FP7 là Database Files - FileMaker Pro 7+ Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FileMaker.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi FileMaker Pro phiên bản 7-11; lưu trữ dữ liệu sử dụng các bảng và các hồ sơ với nhau có chứa một bản ghi hoặc nhiều lĩnh vực; cũng có thể bao gồm các hình thức, biểu đồ, và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác; được sử dụng để tổ chức dữ liệu cá nhân và công ty.

What is a FP7 file?

Database file created by FileMaker Pro versions 7-11; stores data using tables and records with each record containing one or more fields; can also include forms, charts, and other database objects; used for organizing personal and company data.

Cách mở .FP7 file

Để mở file .FP7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FP7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FP7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FP7 do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro
  • Parallels Tools Center
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .FP7

File .FP7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *