FPA File

? Cách mở file .FPA? Những phần mềm mở file .FPA và sửa file lỗi. Convert N/A FPA file sang định dạng khác.

.FPA File Extension

   
File name FPA File
File Type 1Finale Performance Assessment File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FPA là file gì?

FPA là Audio Files - 1Finale Performance Assessment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

Tập tin được tạo ra bởi Finale, một chương trình ký hiệu âm nhạc; chứa một đánh giá của một buổi biểu diễn âm nhạc; phê bình bao gồm nốt nhạc được chơi một cách chính xác, một lớp của hiệu suất, và tỷ lệ ghi chú đúng chơi.

What is a FPA file?

File created by Finale, a music notation program; contains an assessment of a musical performance; critique includes correctly played notes, a grade of the performance, and the percentage of correct notes played.

Cách mở .FPA file

Để mở file .FPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPA do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic Finale Performance Assessment
  • MakeMusic Finale
  • MakeMusic Finale
  • Finale Performance Assessment
  • Finale PrintMusicR
  • Finale NotePad
  • Finale NotePad

Chuyển đổi file .FPA

File .FPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *