FPBF File

? Cách mở file .FPBF? Những phần mềm mở file .FPBF và sửa file lỗi. Convert N/A FPBF file sang định dạng khác.

.FPBF File Extension

   
File name FPBF File
File Type Mac OS X Burn Folder
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .FPBF là file gì?

FPBF là System Files - Mac OS X Burn Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Hồ FPBF là một máy Mac OS X ghi thư mục chứa file hoặc bí danh của file được đốt cháy như một đĩa CD dữ liệu hoặc đĩa DVD. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu đó sẽ được ghi vào một hoặc nhiều đĩa. file FPBF có thể được tạo bắt đầu với Mac OS X 10.4 hoặc mới hơn và thường xuất hiện trên desktop.

What is a FPBF file?

An FPBF file is a Mac OS X burn folder that contains files or aliases of files to be burned as a data CD or DVD. It is used for storing data that will be burned to one or more discs. FPBF files may be created starting with Mac OS X 10.4 or later and typically appears on the desktop.

Cách mở .FPBF file

Để mở file .FPBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPBF do người dùng đóng góp.

  • Apple Disk Utility
  • Apple Finder
  • Apple Finder

Chuyển đổi file .FPBF

File .FPBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *