FPK File

? Cách mở file .FPK? Những phần mềm mở file .FPK và sửa file lỗi. Convert Binary FPK file sang định dạng khác.

.FPK File Extension

   
File name FPK File
File Type 1Civilization 4 Data File
Nhà phát triển 2K Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FPK là file gì?

FPK là Game Files - 1Civilization 4 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 2K Games.

tài sản trò chơi tập tin được sử dụng bởi Civilization IV Sid Meier, một trò chơi chiến lược theo lượt; lưu dữ liệu nghệ thuật cho đồ họa trò chơi; lưu trữ trong thư mục cài đặt các Civilization IV Assets ; có thể được trích xuất bằng PakBuild cho Windows hoặc Macapaka cho Mac.

What is a FPK file?

Game assets file used by Sid Meier's Civilization IV, a turn-based strategy game; saves art data for game graphics; stored in the Civilization IVAssets installation directory; can be extracted using PakBuild for Windows or Macapaka for Mac.

Cách mở .FPK file

Để mở file .FPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPK do người dùng đóng góp.

  • Macapaka
  • Take-Two Interactive Civilization 4
  • Take-Two Interactive Civilization 4
  • Take-Two Interactive Sid Meier's Pirates
  • PakBuild
  • FORMTRACEPAK
  • FORMTRACEPAK

Chuyển đổi file .FPK

File .FPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *