FPR File

? Cách mở file .FPR? Những phần mềm mở file .FPR và sửa file lỗi. Convert N/A FPR file sang định dạng khác.

.FPR File Extension

   
File name FPR File
File Type 1Audit Workbench Project
Nhà phát triển HP
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .FPR là file gì?

FPR là Data Files - 1Audit Workbench Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HP.

tập tin một FPR là một dự án được sử dụng bởi HPE an Fortify tĩnh Mã Analyzer (SCA), một bộ công cụ được sử dụng bởi các chuyên gia bảo mật cho phần mềm doanh nghiệp quét cho các vấn đề an ninh. Nó chứa một dự án, trong đó bao gồm kết quả phân tích và cài đặt như con đường mã nguồn và xây dựng ID. file FPR chủ yếu được tạo ra bởi các công cụ kiểm toán Workbench có sẵn trong bộ phần mềm SCA.

What is a FPR file?

An FPR file is a project used by HPE Security Fortify Static Code Analyzer (SCA), a suite of tools used by security professionals to scan enterprise software for security issues. It contains a project, which includes analysis results and settings such as the source code path and the build ID. FPR files are primarily created by the Audit Workbench tool available within the SCA suite.

Cách mở .FPR file

Để mở file .FPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPR do người dùng đóng góp.

  • HPE Security Fortify Static Code Analyzer
  • RikCAD
  • RikCAD
  • Flypaper
  • Flypaper For Lectora
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .FPR

File .FPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *