FPSL File

? Cách mở file .FPSL? Những phần mềm mở file .FPSL và sửa file lỗi. Convert N/A FPSL file sang định dạng khác.

.FPSL File Extension

   
File name FPSL File
File Type FileMaker Pro Snapshot Link
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FPSL là file gì?

FPSL là Data Files - FileMaker Pro Snapshot Link, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FileMaker.

Bộ sưu tập các bản ghi cơ sở dữ liệu xuất khẩu của FileMaker Pro, một chương trình cơ sở dữ liệu đa nền tảng; tiết kiệm các hồ sơ được lựa chọn sau khi thực hiện một yêu cầu tìm cũng như cách bố trí hiện tại cơ sở dữ liệu, xem và thứ tự sắp xếp; có thể được gửi dưới dạng một tập tin đính kèm e-mail và mở bởi người dùng khác với FileMaker Pro.

What is a FPSL file?

Collection of database records exported by FileMaker Pro, a cross-platform database program; saves records selected after performing a find request as well as the current database layout, view, and sort order; can be sent as an e-mail attachment and opened by other users with FileMaker Pro.

Cách mở .FPSL file

Để mở file .FPSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPSL do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro Advanced
  • Parallels Tools Center
  • Garage Assistant Network Client

Chuyển đổi file .FPSL

File .FPSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *