FRDOC File

? Cách mở file .FRDOC? Những phần mềm mở file .FRDOC và sửa file lỗi. Convert N/A FRDOC file sang định dạng khác.

.FRDOC File Extension

   
File name FRDOC File
File Type FineReader Document
Nhà phát triển ABBYY
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FRDOC là file gì?

FRDOC là Page Layout Files - FineReader Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ABBYY.

Tài liệu được tạo ra và được sử dụng bởi ABBYY FineReader, một chương trình mà sử dụng công nghệ OCR để hình ảnh chuyển đổi và các văn bản khác vào tài liệu văn bản tìm kiếm; tiết kiệm các tùy chỉnh mà người dùng đã thực hiện đối với bất kỳ khu vực của tập tin .PDF quét.

What is a FRDOC file?

Document created and used by ABBYY FineReader, a program that uses OCR technology to convert images and other documents into searchable text documents; saves customizations that the user has made to any areas of the scanned .PDF file.

Cách mở .FRDOC file

Để mở file .FRDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRDOC do người dùng đóng góp.

  • ABBYY FineReader Pro for Mac
  • ABBYY FineReader 15
  • ABBYY FineReader 15

Chuyển đổi file .FRDOC

File .FRDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *