MOT File

? Cách mở file .MOT? Những phần mềm mở file .MOT và sửa file lỗi. Convert Text MOT file sang định dạng khác.

.MOT File Extension

   
File name MOT File
File Type LightWave Motion File
Nhà phát triển NewTek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .MOT là file gì?

MOT là 3D Image Files - LightWave Motion File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NewTek.

tập tin chuyển động 3D tạo ra bởi LightWave, một ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp dùng để dựng hình hoạt hình và vẫn 3D hình ảnh; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa các khung hình chính chuyển động cho một đối tượng hoặc máy ảnh; sử dụng để lưu tọa độ hình ảnh động.

What is a MOT file?

3D motion file created by LightWave, a professional graphics application used for rendering animated and still 3D images; saved in a plain text format and contains movement keyframes for an object or camera; used for saving animation coordinates.

Cách mở .MOT file

Để mở file .MOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOT do người dùng đóng góp.

  • FLASH Development Toolkit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Mosaic Creator
  • 3D Fabric Decorator
  • H8WriteTurbo
  • H8WriteTurbo

Chuyển đổi file .MOT

File .MOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *