MDP File

MDP là Settings Files - 1Visual C++ 5 Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.MDP File Extension

   
File name MDP File
File Type 1Visual C++ 5 Workspace File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .MDP là file gì?

MDP là Settings Files - 1Visual C++ 5 Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.MDP file là tệp cài đặt được tạo bởi Visual C++ 5, một chương trình dùng để phát triển các chương trình Windows sử dụng ngôn ngữ lập trình C++; lưu trữ các cài đặt cấu hình không gian làm việc; được sử dụng để lưu và tải các bố cục không gian làm việc tùy chỉnh.

What is a MDP file?

Settings file created by Visual C++ 5, a program used to develop Windows programs using the C++ programming language; stores the workspace configuration settings; used for saving and loading customized workspace layouts.

Phần mềm mở file .MDP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDP do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Xamarin Studio
  • MonoDevelop
  • TaskMagic Play
  • TaskMagic Play

Chuyển đổi file .MDP

           

File .MDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *