MDP File

? Cách mở file .MDP? Những phần mềm mở file .MDP và sửa file lỗi. Convert N/A MDP file sang định dạng khác.

.MDP File Extension

   
File name MDP File
File Type 1Visual C++ 5 Workspace File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .MDP là file gì?

MDP là Settings Files - 1Visual C++ 5 Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Visual C ++ 5, một chương trình dùng để phát triển các chương trình Windows bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C ++; lưu trữ các thiết lập cấu hình không gian làm việc; sử dụng để lưu và tải bố trí không gian làm việc cá nhân hoá.

What is a MDP file?

Settings file created by Visual C++ 5, a program used to develop Windows programs using the C++ programming language; stores the workspace configuration settings; used for saving and loading customized workspace layouts.

Cách mở .MDP file

Để mở file .MDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Xamarin Studio
  • MonoDevelop
  • TaskMagic Play
  • TaskMagic Play

Chuyển đổi file .MDP

File .MDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *