MSIXUPLOAD File

? Cách mở file .MSIXUPLOAD? Những phần mềm mở file .MSIXUPLOAD và sửa file lỗi. Convert Binary MSIXUPLOAD file sang định dạng khác.

.MSIXUPLOAD File Extension

   
File name MSIXUPLOAD File
File Type Windows 10 App Upload Bundle
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MSIXUPLOAD là file gì?

MSIXUPLOAD là Developer Files - Windows 10 App Upload Bundle, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MSIXUPLOAD là một gói phần mềm ứng dụng được sử dụng để tải lên Windows 10 ứng dụng Microsoft Store. Các gói phần mềm có chứa một hoặc nhiều phiên bản của ứng dụng, mỗi trong số đó được xây dựng cho một kiến ​​trúc máy tính cụ thể (x86, x64, hoặc ARM). Bên cạnh đó, các gói có thể chứa một tập tin biểu tượng cho phép các nhà phát triển để phân tích hiệu suất ứng dụng sau khi ứng dụng được cài đặt trên máy tính người dùng.

What is a MSIXUPLOAD file?

An MSIXUPLOAD file is an app package that is used for uploading Windows 10 apps to the Microsoft Store. The package contains one or more versions of the app, each of which is built for a specific computer architecture (x86, x64, or ARM). In addition, the package can contain a symbol file that allows developers to analyze app performance after the app is installed on user computers.

Cách mở .MSIXUPLOAD file

Để mở file .MSIXUPLOAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSIXUPLOAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSIXUPLOAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSIXUPLOAD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .MSIXUPLOAD

File .MSIXUPLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *