MOTI File

? Cách mở file .MOTI? Những phần mềm mở file .MOTI và sửa file lỗi. Convert N/A MOTI file sang định dạng khác.

.MOTI File Extension

   
File name MOTI File
File Type Apple Motion Title Project Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MOTI là file gì?

MOTI là Settings Files - Apple Motion Title Project Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin Một MOTI là một mẫu dự án tạo ra bởi Apple Motion, một chương trình dùng để tạo ra đồ họa chuyển động cho video. Nó chứa thông tin về một 2D hoặc 3D tiêu đề. file MOTI không chứa các phương tiện thực sự tạo nên danh hiệu chỉ tham chiếu đến các phương tiện truyền thông.

What is a MOTI file?

A MOTI file is a project template created by Apple Motion, a program used to create motion graphics for videos. It contains information about a 2D or 3D title. MOTI files do not contain the actual media that makes up the title only references to the media.

Cách mở .MOTI file

Để mở file .MOTI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOTI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOTI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOTI do người dùng đóng góp.

  • Apple Motion

Chuyển đổi file .MOTI

File .MOTI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *