MSIXBUNDLE File

? Cách mở file .MSIXBUNDLE? Những phần mềm mở file .MSIXBUNDLE và sửa file lỗi. Convert Binary MSIXBUNDLE file sang định dạng khác.

.MSIXBUNDLE File Extension

   
File name MSIXBUNDLE File
File Type Windows 10 App Bundle
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MSIXBUNDLE là file gì?

MSIXBUNDLE là Developer Files - Windows 10 App Bundle, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MSIXBUNDLE là một gói phần mềm ứng dụng được sử dụng để phân phối UWP (Universal Windows Platform) và các ứng dụng máy tính để bàn trên Windows 10. Các gói phần mềm bao gồm một hoặc nhiều phiên bản của một ứng dụng, mỗi trong số đó được xây dựng cho một kiến ​​trúc vi xử lý máy tính cụ thể (x86, x64 hoặc ARM).

What is a MSIXBUNDLE file?

An MSIXBUNDLE file is an app package that is used for distributing UWP (Universal Windows Platform) and desktop apps on Windows 10. The package includes one or more versions of an app, each of which is built for a specific computer processor architecture (x86, x64, or ARM).

Cách mở .MSIXBUNDLE file

Để mở file .MSIXBUNDLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSIXBUNDLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSIXBUNDLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSIXBUNDLE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .MSIXBUNDLE

File .MSIXBUNDLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *