FREECELLSAVE-MS File

? Cách mở file .FREECELLSAVE-MS? Những phần mềm mở file .FREECELLSAVE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary FREECELLSAVE-MS file sang định dạng khác.

.FREECELLSAVE-MS File Extension

   
File name FREECELLSAVE-MS File
File Type Microsoft FreeCell Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .FREECELLSAVE-MS là file gì?

FREECELLSAVE-MS là Game Files - Microsoft FreeCell Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi FreeCell, một thẻ trò chơi solitaire miễn phí đi kèm với Microsoft Games for Windows; lưu trữ trạng thái của trò chơi sau khi người dùng đã thoát chương trình và chọn nút Save; cho phép người dùng tiếp tục nơi họ rời đi.

What is a FREECELLSAVE-MS file?

Saved game file created by FreeCell, a free solitaire card game included with Microsoft Games for Windows; stores the state of the game after the user has exited the program and chosen the Save button; enables users to continue where they left off.

Cách mở .FREECELLSAVE-MS file

Để mở file .FREECELLSAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FREECELLSAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FREECELLSAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FREECELLSAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft FreeCell

Chuyển đổi file .FREECELLSAVE-MS

File .FREECELLSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *