FREEWAY File

? Cách mở file .FREEWAY? Những phần mềm mở file .FREEWAY và sửa file lỗi. Convert N/A FREEWAY file sang định dạng khác.

.FREEWAY File Extension

   
File name FREEWAY File
File Type Freeway Document
Nhà phát triển Softpress
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .FREEWAY là file gì?

FREEWAY là Web Files - Freeway Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softpress.

tài liệu trang web tạo ra và được sử dụng bởi Freeway Pro, một ứng dụng OS X WYSIWYG dùng để tạo ra các trang web; lưu trữ thông tin về trang web, chẳng hạn như sự xuất hiện và bố trí của trang web; bao gồm font chữ, hình nền, lề, và các liên kết đến các tài nguyên.

What is a FREEWAY file?

Website document created and used by Freeway Pro, an OS X WYSIWYG app used to create websites; stores information about a website, such as the site's appearance and layout; includes font, background appearance, margins, and links to resources.

Cách mở .FREEWAY file

Để mở file .FREEWAY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FREEWAY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FREEWAY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FREEWAY do người dùng đóng góp.

  • Softpress Freeway Pro

Chuyển đổi file .FREEWAY

File .FREEWAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *