FRJ File

? Cách mở file .FRJ? Những phần mềm mở file .FRJ và sửa file lỗi. Convert Text FRJ file sang định dạng khác.

.FRJ File Extension

   
File name FRJ File
File Type FreeForm-J Project File
Nhà phát triển FreeForm-J
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FRJ là file gì?

FRJ là Developer Files - FreeForm-J Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi FreeForm-J.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Freeform-J, một trình soạn thảo GUI được tạo trong ngôn ngữ lập trình BASIC Chỉ cần; các cửa hàng một hình thức sử dụng thiết kế và bao gồm các yếu tố giao diện như văn bản, các nút, các lĩnh vực, và hộp kết hợp; được sử dụng để biên soạn các giao diện front-end cho các ứng dụng cơ bản.

What is a FRJ file?

Project file created by FreeForm-J, a GUI editor created in the Just BASIC programming language; stores a user-designed form and includes interface elements such as text, buttons, fields, and combo boxes; used for compiling front-end interfaces for Just BASIC applications.

Cách mở .FRJ file

Để mở file .FRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRJ do người dùng đóng góp.

  • FreeForm-J
  • Shoptalk Systems Just BASIC
  • Shoptalk Systems Just BASIC

Chuyển đổi file .FRJ

File .FRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *