FSG File

? Cách mở file .FSG? Những phần mềm mở file .FSG và sửa file lỗi. Convert Binary FSG file sang định dạng khác.

.FSG File Extension

   
File name FSG File
File Type FreeCol Saved Game File
Nhà phát triển The FreeCol Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FSG là file gì?

FSG là Game Files - FreeCol Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The FreeCol Team.

Tập tin được tạo ra bởi FreeCol, một game chiến thuật theo lượt, nơi người chơi tạo ra các thuộc địa ở châu Mỹ; chứa một trạng thái lưu trữ của nền văn minh hiện nay, bao gồm các thành phố, các đơn vị, và các nguồn lực; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a FSG file?

File created by FreeCol, a turn-based strategy game where players create colonies in America; contains a saved state of the current civilization, including cities, units, and resources; used to save and load game progress.

Cách mở .FSG file

Để mở file .FSG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSG do người dùng đóng góp.

  • FreeCol
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Premier
  • Greeting Card Factory Premier

Chuyển đổi file .FSG

File .FSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *