FSH File

? Cách mở file .FSH? Những phần mềm mở file .FSH và sửa file lỗi. Convert N/A FSH file sang định dạng khác.

.FSH File Extension

   
File name FSH File
File Type Fragment Shader File
Nhà phát triển OpenGL
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (47 Bình chọn)

File .FSH là file gì?

FSH là 3D Image Files - Fragment Shader File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OpenGL.

Graphics File được sử dụng bởi các ứng dụng mà sử dụng thư viện đồ họa OpenGL; cửa hàng một đồ họa chức năng được sử dụng để che một mảnh, đại diện cho một điểm ảnh trong hình ảnh 3D; được sử dụng bởi GPU cho màu chế biến, bóng, và các hiệu ứng khác.

What is a FSH file?

Graphics file used by applications that use the OpenGL graphics library; stores a graphics function used for shading a fragment, which represents a pixel in the 3D image; used by GPUs for processing color, shadows, and other effects.

Cách mở .FSH file

Để mở file .FSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSH do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • AMD GPU ShaderAnalyzer
  • AMD GPU ShaderAnalyzer
  • OpenGL SDK
  • Apple OpenGL Shader Builder

Chuyển đổi file .FSH

File .FSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *