FSI File

? Cách mở file .FSI? Những phần mềm mở file .FSI và sửa file lỗi. Convert Text FSI file sang định dạng khác.

.FSI File Extension

   
File name FSI File
File Type Visual F# Signature File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .FSI là file gì?

FSI là Developer Files - Visual F# Signature File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Chữ ký tập tin sử dụng bởi Visual F #, một thành phần của bộ Studio phát triển phần mềm trực quan của Microsoft; chứa thông tin về chữ ký của cộng đồng F # chương trình phần tử, bao gồm các loại, không gian tên, và các thành phần.

What is a FSI file?

Signature file used by Visual F#, a component of Microsoft's Visual Studio software development kit; contains information about the F# program element's public signatures, including types, namespaces, and components.

Cách mở .FSI file

Để mở file .FSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code
  • FlightScope Firmware Writer
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .FSI

File .FSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *