FSIF File

? Cách mở file .FSIF? Những phần mềm mở file .FSIF và sửa file lỗi. Convert Binary FSIF file sang định dạng khác.

.FSIF File Extension

   
File name FSIF File
File Type MyLabel Designer Deluxe Data File
Nhà phát triển Avanquest
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FSIF là file gì?

FSIF là Data Files - MyLabel Designer Deluxe Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avanquest.

Tập tin được tạo ra bởi nhà thiết kế mylabel Deluxe, một ứng dụng làm nhãn cho Windows; lưu với các file khác khi người dùng tạo và chỉnh sửa một thiết kế nhãn (ví dụ khác là .MLB, ".bcf," và .MSIF), nhưng các tập tin MLB là file chính được sử dụng để lưu và tải các dự án thiết kế.

What is a FSIF file?

File created by MyLabel Designer Deluxe, a label making application for Windows; saved with other files when the user creates and edits a label design (example others are .MLB, ".bcf," and .MSIF), but the MLB file is the main file used to save and load the design project.

Cách mở .FSIF file

Để mở file .FSIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSIF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MYMAILLIST Application
  • MYMAILLIST Application
  • MyMailList & AddressBook Application

Chuyển đổi file .FSIF

File .FSIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *