FSM File

? Cách mở file .FSM? Những phần mềm mở file .FSM và sửa file lỗi. Convert N/A FSM file sang định dạng khác.

.FSM File Extension

   
File name FSM File
File Type 1FreeSpace Mission File
Nhà phát triển Interplay
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .FSM là file gì?

FSM là Game Files - 1FreeSpace Mission File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Interplay.

Chứa dữ liệu trò chơi cho "Descent: FreeSpace - The Great War", một trò chơi mô phỏng chiến đấu không gian phát hành vào năm 1998; cửa hàng tiến bộ của một nhiệm vụ cụ thể; có thể được mở với FreeSpace hoặc chỉnh sửa bằng FRED, các FreeSpace Editor.

What is a FSM file?

Contains game data for "Descent: FreeSpace — The Great War," a space combat simulation game released in 1998; stores progress of a specific mission; can be opened with FreeSpace or edited using FRED, the FreeSpace Editor.

Cách mở .FSM file

Để mở file .FSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSM do người dùng đóng góp.

  • Flexsim
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • FSM Editor
  • FSMap
  • FlowStone
  • FlowStone

Chuyển đổi file .FSM

File .FSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *