MGMX File

? Cách mở file .MGMX? Những phần mềm mở file .MGMX và sửa file lỗi. Convert Binary MGMX file sang định dạng khác.

.MGMX File Extension

   
File name MGMX File
File Type MindGenius XML Map File
Nhà phát triển MindGenius
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .MGMX là file gì?

MGMX là Vector Image Files - MindGenius XML Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MindGenius.

bản đồ tư duy tạo ra bởi phần mềm doanh nghiệp MindGenius biểu đồ; tiết kiệm một sơ đồ như một biểu đồ động não, kế hoạch dự án, hoặc một sơ đồ; sử dụng để lưu trữ các tài liệu trình bày cũng như để tạo tài liệu kinh doanh; có thể được xuất khẩu sang nhiều định dạng tài liệu, bao gồm PowerPoint (.pptx), Visio (.VSD), và các định dạng .PDF.

What is a MGMX file?

Mind map created by MindGenius business diagramming software; saves a diagram such as a brainstorming chart, project plan, or a flowchart; used for storing presentation materials as well as for creating business documentation; can be exported to a variety of document formats, including PowerPoint (.PPTX), Visio (.VSD), and .PDF formats.

Cách mở .MGMX file

Để mở file .MGMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGMX do người dùng đóng góp.

  • MindGenius
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MGMX

File .MGMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *