FSPROJ File

? Cách mở file .FSPROJ? Những phần mềm mở file .FSPROJ và sửa file lỗi. Convert XML FSPROJ file sang định dạng khác.

.FSPROJ File Extension

   
File name FSPROJ File
File Type 1Visual F# Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FSPROJ là file gì?

FSPROJ là Developer Files - 1Visual F# Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

F tập tin dự án # nhà phát triển tạo ra bởi Visual F #, một thành phần của bộ Studio phát triển phần mềm trực quan của Microsoft; cửa hàng dự án thiết lập trong một định dạng XML; chứa tham chiếu đến các file mã nguồn, thư viện bao gồm, và tài sản chương trình khác.

What is a FSPROJ file?

F# developer project file created by Visual F#, a component of Microsoft's Visual Studio software development kit; stores project settings in an XML format; contains references to source code files, included libraries, and other program assets.

Cách mở .FSPROJ file

Để mở file .FSPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio for Mac
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • JetBrains Rider

Chuyển đổi file .FSPROJ

File .FSPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *