FSPY File

? Cách mở file .FSPY? Những phần mềm mở file .FSPY và sửa file lỗi. Convert N/A FSPY file sang định dạng khác.

.FSPY File Extension

   
File name FSPY File
File Type fSpy Project
Nhà phát triển Stuffmatic
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FSPY là file gì?

FSPY là Settings Files - fSpy Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stuffmatic.

tập tin một FSPY là một dự án tạo ra bởi fSpy, một chương trình mã nguồn mở được sử dụng để thiết lập độ dài tiêu cự camera và cảnh 3D trong Blender. Nó chứa các thông số khác nhau, chẳng hạn như vị trí camera, định hướng máy ảnh, và biến mất rìu điểm, của một hình ảnh nhập khẩu được sử dụng để tái tạo khu vực như một cảnh 3D trong Blender. FSPY cũng tập tin lưu trữ siêu dữ liệu, chẳng hạn như các phiên bản dự án, kích thước của hình ảnh nhập khẩu và các thông tin JSON mô tả tình trạng của dự án.

What is a FSPY file?

An FSPY file is a project created by fSpy, an open source program used to set the camera and focal lengths of 3D scenes in Blender. It contains various parameters, such as the camera position, camera orientation, and vanishing point axes, of an imported image that are used to recreate the area as a 3D scene in Blender. FSPY files also store metadata, such as the project version, the size of the imported image, and JSON information describing the project state.

Cách mở .FSPY file

Để mở file .FSPY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSPY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSPY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSPY do người dùng đóng góp.

  • Blender with fSpy importer installed
  • Stuffmatic fSpy
  • Stuffmatic fSpy

Chuyển đổi file .FSPY

File .FSPY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *