FSQ File

? Cách mở file .FSQ? Những phần mềm mở file .FSQ và sửa file lỗi. Convert N/A FSQ file sang định dạng khác.

.FSQ File Extension

   
File name FSQ File
File Type CryENGINE Facial Editor Sequence File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FSQ là file gì?

FSQ là 3D Image Files - CryENGINE Facial Editor Sequence File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Tập tin được tạo ra với CryENGINE SDK, một bộ chương trình phát triển sử dụng để làm trò chơi 3D; lưu dữ liệu hình ảnh động keyframe cho sinh động nét mặt cho một mô hình nhân vật; được sử dụng để nói chuyện, cười, và phong trào trên khuôn mặt khác.

What is a FSQ file?

File created with the CryENGINE SDK, a developer program suite used for making 3D games; saves keyframe animation data for animating facial expressions for a character model; used for talking, laughing, and other facial movements.

Cách mở .FSQ file

Để mở file .FSQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSQ do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE SDK

Chuyển đổi file .FSQ

File .FSQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *