FSS File

? Cách mở file .FSS? Những phần mềm mở file .FSS và sửa file lỗi. Convert Binary FSS file sang định dạng khác.

.FSS File Extension

   
File name FSS File
File Type Splitty Data Split File
Nhà phát triển Basta Computing
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .FSS là file gì?

FSS là Data Files - Splitty Data Split File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Basta Computing.

Tách tập tin lưu trữ được tạo ra bởi Splitty, một tách tập tin và tham gia tiện ích; chứa một phần của các kho lưu trữ chia tổng thể; đòi hỏi một tập tin tổng thể chia (.FSM) để hợp nhất các tập tin trở lại cùng với các tập tin FSS khác.

What is a FSS file?

Split archive file created by Splitty, a file splitting and joining utility; contains one part of the overall split archive; requires a master split (.FSM) file in order to merge the file back together with the other FSS files.

Cách mở .FSS file

Để mở file .FSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Files Suite
  • Files Suite
  • 505 WorkShop
  • SyncMan
  • FisherSolve
  • FisherSolve

Chuyển đổi file .FSS

File .FSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *