FT10 File

? Cách mở file .FT10? Những phần mềm mở file .FT10 và sửa file lỗi. Convert Binary FT10 file sang định dạng khác.

.FT10 File Extension

   
File name FT10 File
File Type FreeHand 10 Drawing Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FT10 là file gì?

FT10 là Vector Image Files - FreeHand 10 Drawing Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Vẽ mẫu được tạo ra bởi Adobe Freehand 10, một chương trình dùng để vẽ hình minh họa; chứa các thiết lập chung và các yếu tố thiết kế cho một bản vẽ; sử dụng để tạo ra nhiều .FH10 minh họa với giao diện tương tự và cảm nhận.

What is a FT10 file?

Drawing template created by Adobe FreeHand 10, a program used to draw illustrations; contains common settings and design elements for a drawing; used to create multiple .FH10 illustrations with the same look and feel.

Cách mở .FT10 file

Để mở file .FT10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FT10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FT10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FT10 do người dùng đóng góp.

  • Macromedia FreeHand MXa
  • Macromedia FreeHand MX
  • Macromedia FreeHand MX
  • $R51KFVY

Chuyển đổi file .FT10

File .FT10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *