FT11 File

? Cách mở file .FT11? Những phần mềm mở file .FT11 và sửa file lỗi. Convert Binary FT11 file sang định dạng khác.

.FT11 File Extension

   
File name FT11 File
File Type FreeHand 11 Drawing Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FT11 là file gì?

FT11 là Vector Image Files - FreeHand 11 Drawing Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Mẫu tạo ra với Adobe Freehand phiên bản 11, một chương trình vẽ vector dựa trên sử dụng để tạo hình ảnh minh họa; chứa các thiết lập mặc định và các yếu tố thiết kế cho một bản vẽ; sử dụng như một điểm khởi đầu để tạo ra nhiều bản vẽ (.FH11 file) với một cái nhìn và cảm nhận tương tự.

What is a FT11 file?

Template created with Adobe FreeHand version 11, a vector-based drawing program used to create illustrations; contains default settings and design elements for a drawing; used as a starting point to create multiple drawings (.FH11 files) with a similar look and feel.

Cách mở .FT11 file

Để mở file .FT11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FT11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FT11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FT11 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Illustrator 2020
  • $R51KFVY

Chuyển đổi file .FT11

File .FT11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *