FT8 File

? Cách mở file .FT8? Những phần mềm mở file .FT8 và sửa file lỗi. Convert Binary FT8 file sang định dạng khác.

.FT8 File Extension

   
File name FT8 File
File Type FreeHand 8 Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FT8 là file gì?

FT8 là Vector Image Files - FreeHand 8 Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin mẫu được tạo ra với Adobe Freehand 8, một chương trình vẽ trước đây thuộc sở hữu của Macromedia; lưu trữ các thiết lập mặc định cho một minh hoạ; sử dụng để nhanh chóng tạo ra các bản vẽ với các yếu tố thiết kế chung.

What is a FT8 file?

Template file created with Adobe FreeHand 8, a drawing program previously owned by Macromedia; stores default settings for an illustration; used to quickly create drawings with common design elements.

Cách mở .FT8 file

Để mở file .FT8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FT8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FT8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FT8 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Macromedia FreeHand MX
  • Macromedia FreeHand MX
  • Parallels Tools Center
  • $R51KFVY

Chuyển đổi file .FT8

File .FT8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *