MPL File

? Cách mở file .MPL? Những phần mềm mở file .MPL và sửa file lỗi. Convert Binary MPL file sang định dạng khác.

.MPL File Extension

   
File name MPL File
File Type 1AVCHD Playlist File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (21 Bình chọn)

File .MPL là file gì?

MPL là Video Files - 1AVCHD Playlist File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

tập tin một MPL chứa một danh sách nhạc được tạo ra bởi máy quay kỹ thuật số Sony AVCHD. Nó lưu trữ một danh sách có thứ tự các tên của các video clip và tài liệu tham khảo cá nhân để ghi các file video MTS. file MPL không lưu trữ dữ liệu hình ảnh thực tế.

What is a MPL file?

An MPL file contains a playlist created by Sony AVCHD digital camcorders. It stores an ordered list of names of individual video clips and references to recorded .MTS video files. MPL files do not store actual video data.

Cách mở .MPL file

Để mở file .MPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPL do người dùng đóng góp.

  • Roxio Popcorn
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • CyberLink PowerDVD 17
  • CyberLink PowerDirector 15 Ultra
  • CyberLink PowerProducer 6
  • CyberLink PowerProducer 6

Chuyển đổi file .MPL

File .MPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *