MPLS File

? Cách mở file .MPLS? Những phần mềm mở file .MPLS và sửa file lỗi. Convert Binary MPLS file sang định dạng khác.

.MPLS File Extension

   
File name MPLS File
File Type Blu-ray Movie Playlist File
Nhà phát triển Blu-ray Disc Association
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MPLS là file gì?

MPLS là Video Files - Blu-ray Movie Playlist File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blu-ray Disc Association.

Nộp lưu trữ trên đĩa Blu-ray có chứa một danh sách nhạc cho bộ phim; lưu trữ với tên file "xxxxx.mpls," ở đâu "xxxxx" là một mã số có năm chữ số tương ứng với danh sách; nằm trong thư mục BDMV / PLAYLIST trên một đĩa Blu-ray.

What is a MPLS file?

File stored on Blu-ray discs that contains a playlist for the movie; stored with the file name "xxxxx.mpls," where "xxxxx" is a five-digit code corresponding to the playlist; located within the BDMV/PLAYLIST directory on a Blu-ray disc.

Cách mở .MPLS file

Để mở file .MPLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPLS do người dùng đóng góp.

  • K-Lite Codec Pack
  • Daum PotPlayer
  • Daum PotPlayer
  • PotPlayer
  • RealPlayer Mini
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .MPLS

File .MPLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *