MTFF File

? Cách mở file .MTFF? Những phần mềm mở file .MTFF và sửa file lỗi. Convert N/A MTFF file sang định dạng khác.

.MTFF File Extension

   
File name MTFF File
File Type MadgeTech Data Logger Report
Nhà phát triển MadgeTech
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .MTFF là file gì?

MTFF là Data Files - MadgeTech Data Logger Report, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MadgeTech.

Báo cáo logger dữ liệu được tạo ra bởi MadgeTech, một ứng dụng sử dụng để tải về và xem xét dữ liệu thu thập bởi các thiết bị logger dữ liệu MadgeTech; chứa bộ dữ liệu, chẳng hạn như nhiệt độ, mực nước, và đọc áp lực, tải về từ logger dữ liệu.

What is a MTFF file?

Data logger report created by MadgeTech, an application used to download and review data collected by MadgeTech data logger devices; contains datasets, such as temperature, water level, and pressure readings, downloaded from the data logger.

Cách mở .MTFF file

Để mở file .MTFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTFF do người dùng đóng góp.

  • MadgeTech

Chuyển đổi file .MTFF

File .MTFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *