MTH File

? Cách mở file .MTH? Những phần mềm mở file .MTH và sửa file lỗi. Convert N/A MTH file sang định dạng khác.

.MTH File Extension

   
File name MTH File
File Type Derive Math File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MTH là file gì?

MTH là Data Files - Derive Math File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bao gồm các chức năng và giá trị có thể được nạp bởi lấy được, "trợ lý toán học cho máy tính của bạn"

What is a MTH file?

Includes functions and values that can be loaded by Derive, "the mathematical assistant for your PC"

Cách mở .MTH file

Để mở file .MTH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTH do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro
  • Derive
  • Derive
  • Derive Trial Edition
  • FileMaker Pro Trial
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MTH

File .MTH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *