FT9 File

? Cách mở file .FT9? Những phần mềm mở file .FT9 và sửa file lỗi. Convert Binary FT9 file sang định dạng khác.

.FT9 File Extension

   
File name FT9 File
File Type FreeHand 9 Drawing Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FT9 là file gì?

FT9 là Vector Image Files - FreeHand 9 Drawing Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Vẽ mẫu tạo sử dụng phần mềm Adobe Freehand phiên bản 9, một chương trình được sử dụng để tạo ra hình ảnh minh họa và các bản vẽ khác; chứa các yếu tố thiết kế mặc định và thiết lập; sử dụng như một điểm bắt đầu thực hiện nhiều hình ảnh minh họa tiếp theo.

What is a FT9 file?

Drawing template created using Adobe FreeHand version 9, a program used for creating illustrations and other drawings; contains default design elements and settings; used as a starting point to make multiple subsequent illustrations.

Cách mở .FT9 file

Để mở file .FT9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FT9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FT9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FT9 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Macromedia FreeHand MX
  • Macromedia FreeHand MX
  • $R51KFVY

Chuyển đổi file .FT9

File .FT9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *