FTF File

? Cách mở file .FTF? Những phần mềm mở file .FTF và sửa file lỗi. Convert Binary FTF file sang định dạng khác.

.FTF File Extension

   
File name FTF File
File Type FlashTool Firmware File
Nhà phát triển Sony
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .FTF là file gì?

FTF là System Files - FlashTool Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Một file FTF là một tập tin firmware sử dụng để cập nhật flash trên một điện thoại thông minh Sony Xperia hoặc máy tính bảng sử dụng các chương trình như FlashTool hoặc XperiFirm. Nó chứa firmware ROM có thể được chiếu trên các thiết bị Sony Xperia để cập nhật hệ điều hành (OS).

What is a FTF file?

An FTF file is a firmware file used to flash updates on to a Sony Xperia smartphone or tablet using programs such as FlashTool or XperiFirm. It contains ROM firmware that can be flashed on to Sony Xperia devices to update the operating system (OS).

Cách mở .FTF file

Để mở file .FTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTF do người dùng đóng góp.

  • XperiFirm
  • FlashTool
  • FlashTool
  • Forte Free
  • HiJaak Professional
  • Forte - Premium Edition
  • Forte - Premium Edition

Chuyển đổi file .FTF

File .FTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *