FTG File

? Cách mở file .FTG? Những phần mềm mở file .FTG và sửa file lỗi. Convert N/A FTG file sang định dạng khác.

.FTG File Extension

   
File name FTG File
File Type Full Text Group
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FTG là file gì?

FTG là System Files - Full Text Group, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một FTG là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi Microsoft Help, một trình duyệt được cung cấp với các phiên bản đầu tiên của Windows mà cho phép người dùng đọc thông tin hữu ích về hệ thống. Nó chứa các liên kết đến một nhóm các WinHelp Full Text Search (.FTS) các tập tin, mà cửa hàng chỉ được sử dụng để tìm kiếm thông qua các văn bản tài liệu giúp đỡ (file HLP) cho các chương trình Windows hoặc hệ điều hành Windows.

What is a FTG file?

An FTG file is a configuration file used by Microsoft Help, a browser provided with early versions of Windows that enabled users to read helpful information about the system. It contains links to a group of WinHelp Full Text Search (.FTS) files, which store indexes that are used for searching through the text of help documents (.HLP files) for Windows programs or the Windows operating system.

Cách mở .FTG file

Để mở file .FTG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FireTower UI
  • FireTower UI
  • Forms To Go

Chuyển đổi file .FTG

File .FTG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *