FTI File

? Cách mở file .FTI? Những phần mềm mở file .FTI và sửa file lỗi. Convert N/A FTI file sang định dạng khác.

.FTI File Extension

   
File name FTI File
File Type FamiTracker Instrument File
Nhà phát triển jsr
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .FTI là file gì?

FTI là Audio Files - FamiTracker Instrument File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi jsr.

Cụ tập tin được sử dụng bởi FamiTracker, một chương trình sáng tạo âm nhạc được thiết kế để tạo ra âm nhạc cho bản gốc Nintendo Entertainment System (NES); chứa các thuộc tính cụ, chẳng hạn như âm lượng, sân, và các thiết lập arpeggio. Tham chiếu khi chơi lại các mẫu tương ứng (chẳng hạn như một tập tin .DMC) trong một bài hát FamiTracker.

What is a FTI file?

Instrument file used by FamiTracker, a music creation program designed for creating music for the original Nintendo Entertainment System (NES); contains instrument properties, such as volume, pitch, and arpeggio settings. Referenced when playing back the corresponding sample (such as a .DMC file) within a FamiTracker song.

Cách mở .FTI file

Để mở file .FTI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTI do người dùng đóng góp.

  • FamiTracker

Chuyển đổi file .FTI

File .FTI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *