FTIL File

? Cách mở file .FTIL? Những phần mềm mở file .FTIL và sửa file lỗi. Convert Binary FTIL file sang định dạng khác.

.FTIL File Extension

   
File name FTIL File
File Type e-Hastakshar Contract Note
Nhà phát triển FTIL
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (21 Bình chọn)

File .FTIL là file gì?

FTIL là Misc Files - e-Hastakshar Contract Note, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FTIL.

tài liệu an toàn đã được bảo vệ và sử dụng chữ ký điện tử Hastakshar Xác Utility; lưu trong một định dạng nén và mã hóa mà chỉ có thể được xem sau khi nhập ID người dùng và mật khẩu với các e-Hastakshar Xác Utility.

What is a FTIL file?

Secure document that has been protected and signed using the e-Hastakshar Verify Utility; saved in a zipped and encrypted format that can only be viewed after entering the correct user ID and password with the e-Hastakshar Verify Utility.

Cách mở .FTIL file

Để mở file .FTIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTIL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • e-Hasthakshar Verify
  • e-Hasthakshar Verify

Chuyển đổi file .FTIL

File .FTIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *