FTL File

? Cách mở file .FTL? Những phần mềm mở file .FTL và sửa file lỗi. Convert Text FTL file sang định dạng khác.

.FTL File Extension

   
File name FTL File
File Type 1FreeMarker Template File
Nhà phát triển The FreeMarker Project
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (11 Bình chọn)

File .FTL là file gì?

FTL là Developer Files - 1FreeMarker Template File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The FreeMarker Project.

Tập tin được sử dụng bởi Freemarker, một mẫu động cơ Java dùng để hiển thị văn bản tự động tạo; chứa các văn bản gốc cũng như các định nghĩa biến Freemarker và hướng dẫn được sử dụng như giữ chỗ cho sự thay thế văn bản; thường được sử dụng cho các trang tự động tạo HTML Web, lớp java xương file, và các tập tin mã nguồn khác, chẳng hạn như .php, ASP, và các tập tin .CFM.

What is a FTL file?

File used by FreeMarker, a Java template engine used to auto-generate text output; contains the source text as well as FreeMarker variable definitions and instructions that are used as placeholders for text substitutions; commonly used for auto-generating HTML Web pages, .JAVA class skeleton files, and other source code files, such as .PHP, .ASP, and .CFM files.

Cách mở .FTL file

Để mở file .FTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTL do người dùng đóng góp.

  • FreeMarker
  • Family Tree Legends
  • Family Tree Legends
  • Media Player Classic
  • Family Tree Legends - Starter Edition
  • fuzzyTECH
  • fuzzyTECH

Chuyển đổi file .FTL

File .FTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *