FTMB File

? Cách mở file .FTMB? Những phần mềm mở file .FTMB và sửa file lỗi. Convert N/A FTMB file sang định dạng khác.

.FTMB File Extension

   
File name FTMB File
File Type Family Tree Maker Backup File
Nhà phát triển Ancestry.com
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .FTMB là file gì?

FTMB là Backup Files - Family Tree Maker Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ancestry.com.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Family Tree Maker, một chương trình tổ chức phả hệ; chứa dữ liệu sao lưu cho một .FTM hoặc tập tin .FTW Family Tree, chẳng hạn như dữ liệu gia đình, các tập tin media, và các sự kiện lịch sử.

What is a FTMB file?

Backup file created by Family Tree Maker, a genealogy organization program; contains backup data for a .FTM or .FTW Family Tree file, such as family data, media files, and historical events.

Cách mở .FTMB file

Để mở file .FTMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTMB do người dùng đóng góp.

  • Software MacKiev Family Tree Maker
  • Family Tree Maker Lite
  • Family Tree Maker Lite

Chuyển đổi file .FTMB

File .FTMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *