FTMX File

? Cách mở file .FTMX? Những phần mềm mở file .FTMX và sửa file lỗi. Convert N/A FTMX file sang định dạng khác.

.FTMX File Extension

   
File name FTMX File
File Type Finale Template File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FTMX là file gì?

FTMX là Audio Files - Finale Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

Mẫu tạo ra bởi Finale, một ứng dụng ký hiệu âm nhạc; chứa một mẫu với các thiết lập cài đặt sẵn hoặc tùy chỉnh và ký hiệu âm nhạc, chẳng hạn như các biện pháp và các phím; phiên bản mới của tập tin Finale Template .FTM gốc.

What is a FTMX file?

Template created by Finale, a music notation application; contains a template with pre-loaded or customized settings and music notation, such as measures and keys; new version of the original Finale Template .FTM file.

Cách mở .FTMX file

Để mở file .FTMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTMX do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic Finale
  • Finale PrintMusicR
  • Finale PrintMusicR

Chuyển đổi file .FTMX

File .FTMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *