FTN File

? Cách mở file .FTN? Những phần mềm mở file .FTN và sửa file lỗi. Convert Text FTN file sang định dạng khác.

.FTN File Extension

   
File name FTN File
File Type 1Fortran Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .FTN là file gì?

FTN là Developer Files - 1Fortran Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một FTN là một tập tin mã nguồn viết bằng Fortran, một ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng để tính toán số. Nó được lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và có thể được mở và chỉnh sửa với bất kỳ soạn thảo văn bản. file FTN có thể lưu trữ mã cho toàn bộ một chương trình hoặc một module chương trình.

What is a FTN file?

An FTN file is a source code file written in Fortran, a programming language often used for numerical computation. It is saved in a plain text format and may be opened and edited with any text editor. FTN files may store code for an entire program or a program module.

Cách mở .FTN file

Để mở file .FTN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTN do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • Bare Bones TextWrangler
  • Absoft Pro Fortran
  • Photran
  • Photran

Chuyển đổi file .FTN

File .FTN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *