FTPLOC File

? Cách mở file .FTPLOC? Những phần mềm mở file .FTPLOC và sửa file lỗi. Convert N/A FTPLOC file sang định dạng khác.

.FTPLOC File Extension

   
File name FTPLOC File
File Type FTP Location
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FTPLOC là file gì?

FTPLOC là Misc Files - FTP Location, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Phím tắt đến một máy chủ FTP; chứa địa chỉ máy chủ và có thể là một tên người dùng và mật khẩu; có thể được tạo ra bằng cách gõ địa chỉ FTP trong một trình soạn thảo văn bản và kéo văn bản vào máy tính để bàn

What is a FTPLOC file?

Shortcut to an FTP server; contains the server address and possibly a username and password; can be created by typing the FTP address in a text editor and dragging the text to the Desktop

Cách mở .FTPLOC file

Để mở file .FTPLOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FTPLOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FTPLOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FTPLOC do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FTPLOC

File .FTPLOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *